EN

UGOVORI (ispunjava HEP ODS)

  • Ugovor o prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže  (PDF)
  • Ugovor o korištenju mreže (kupci) (PDF)
  • Ugovor o korištenju mreže (kupci s proizvodnim postrojenjem) (PDF)
  • Ugovor o međusobnim odnosima vezano za razmjenu podataka te obračun i naplatu naknade za korištenje mreže od krajnjih kupaca (Opskrbljivači) (PDF)