EN

Obrasci zahtjeva vezani uz postojeća mjerna mjesta


Ispunjene zahtjeve i popratnu dokumentaciju možete poslati elektroničkom poštom na adresu svog distribucijskog područja 
(osim Zahtjeva 6, 7, 8 i 9 koji se dostavlja odabranom/postojećem opskrbljivaču)
Zahtjev 1 - Mjerni podaci (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti:
 • Izvanredno očitanje mjernog uređaja
 • Očitanje mjesečne krivulje jalove snage / energije
 • Dostavu povijesnih 15-minutnih krivulja srednje snage i/ili energije za razdoblje od 1 mjeseca / od 12 mjeseci
 • Dostavu energetske kartice za razdoblje od 12 mjeseci / od 36 mjeseci.

Zahtjev 1.1. - Pristup mjernim podacima (PDF
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti pristup mjernim podacima na stranici http://mjerenje.hep.hr/.
Zahtjev 2 - Mjerni uređaj i mjerno mjesto (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti:
 • Demontažu, montažu ili zamjenu brojila
 • Ugradnju brojila s daljinskom očitavanjem
 • Provjeru ispravnosti mjernog mjesta ili brojila
 • Izvanredno ispitivanje brojila u Državnom zavodu za mjeriteljstvo
 • Spajanje uređaja korisnika na impulsne izlaze brojila na srednjem ili niskom naponu
 • Zamjenu uklopnog sata ili MTU (mrežno tonfrekventno upravljanje) prijemnika
 • Ograničenje snage.

Zahtjev 3 - Obračunski elementi (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti:
 • Promjenu tarifnog modela /  kategorije potrošnje
 • Izdavanje / ukidanje odobrenja za samoočitanje
 • Izmjenu predviđene mjesečne potrošnje - akontacijske rate
 • Dostavu stanja brojila
 • Izvanredni obračun.

Zahtjev 4 - Obustava (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti privremenu obustavu isporuke električne energije.
Zahtjev 5 - Ponovna uspostava (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti ponovnu uspostavu isporuke električne energije.
Zahtjev 6 - Sklapanje ugovora (PDF)
Privitak zahtjevu:
- popis obračunskih mjernih mjesta (WORD)
- suglasnost suvlasnika za sklapanje ugovora o korištenju mreže (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti sklapanje Ugovora o korištenju mreže na postojećem obračunskom mjernom mjestu (promjena vlasništva).
Zahtjev 7 - Raskid ugovora (PDF)
Privitak zahtjevu - popis obračunskih mjernih mjesta (WORD)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti raskid Ugovora o korištenju mreže na postojećem obračunskom mjernom mjestu.
Zahtjev 8 - Prijenos ugovora (PDF)
Privitak zahtjevu - popis obračunskih mjernih mjesta (WORD)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti privremeni prijenos Ugovora o korištenju mreže.
Zahtjev 9 - Raskid ugovora o prijenosu ugovora (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti raskid privremenog prijenosa Ugovora o korištenju mreže.
Zahtjev 10 - Stanje duga i naplata mrežarine (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže iz kategorije poduzetništvo može zatražiti:
 • Izdavanje ovjerene knjigovodstvene kartice
 • Odobravanje obročne otplate / odgodu plaćanja mrežarine
 • Povrat preplate za mrežarinu
 • Izdavanje ovjerene preslike dokumenata i računa za mrežarinu izvan ugovorenog roka.

Zahtjev 11 – Nestandardne usluge po ponudi
 • Zahtjev 11.1. - Premještanje priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta (PDF)
 • Zahtjev 11.2. - Ponovna uspostava isporuke električne energije s izgradnjom priključka i obračunskog mjernog mjesta (PDF);  Suglasnost suvlasnika (PDF)  
 • Zahtjev 11.3. - Nestandardne usluge (PDF)
 • Obrazac 11.4. - Obavijest o spremnosti za realizaciju ponude za nestandardnu uslugu (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti ponudu za nestandardnu uslugu odnosno realizaciju ponude.
Zahtjev 12 - Matični podaci (PDF)
 Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti:
 • Ispravak imena, prezimena, naziva ili adrese korisnika mreže / adrese OMM-a / kontakt podataka
 • Izmjenu adrese za dostavu obavijesti i računa za mrežarinu.

Zahtjev 14.1. - Kvaliteta napona (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti izradu izvješća o kvaliteti napona.
Zahtjev 14.2. - Kvaliteta napona - pokusni rad (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti mjerenje kvalitete napona u pokusnom radu elektrane s izradom izvješća o kvaliteti napona.
Zahtjev 14.3. - Javna rasvjeta (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže (vlasnik javne rasvjete) može zatražiti upravljanje javnom rasvjetom i intervencije.
Zahtjev 14.4. - Upravljanje sklopnim uređajima (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti upravljanje sklopnim uređajima u postrojenju korisnika mreže.
Zahtjev 14.5. - Dežurstvo radi upravljanja mrežom (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti dežurstvo radi upravljanja mrežom.
Zahtjev 14.6. - Elektroničko obavještavanje o prekidima napajanja (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti obavještavanje o prekidima napajanja na adresu e-pošte. 
Zahtjev 14.7. - Dostava podataka o pouzdanosti napajanja (PDF)
Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti dostavu podataka o pouzdanosti napajanja.
Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije i Izjava o završnom pregledu i ispitivanju električne instalacije (PDF)
Odobrenje korisnika mreže opskrbljivaču za ugradnju naprednog brojila (PDF)
Obavijest korisnika mreže o otklonjenim nedostacima na unutrašnjem dijelu priključka (PDF)
Obavijest o neispravnosti priključka ili obračunskog mjernog mjesta (PDF)  
Zahtjev za sklapanje Ugovora o međusobnim odnosima za razmjenu podataka te obračun i naplatu naknade za korištenje mreže od krajnjih kupaca (DOC)