EN

Obrasci i dokumenti vezani uz priključenje na mrežu


Obrasci i dokumenti vezani uz priključenje na mrežu


PM-1.1.1. Zahtjev za izdavanje EOTRP-a (PDF) (WORD)
PM-1.2.1. Zahtjev za izdavanje EES (PDF) (WORD)
PM-1.2.2. Zahtjev za izdavanje EES - priključak gradilišta (PDF)
PM-1.2.3. Zahtjev za izdavanje EES - privremeni priključak (PDF)
PM-1.3. Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta (PDF)
PM-1.4.1.a Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže - jednostavni priključak - kupci (PDF)
PM-1.4.1.b Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže složeni priključak - kupci (PDF)
PM-1.4.2.a Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže - jednostavni priključak - proizvođači (PDF)
PM-1.4.2.b Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže - složeni priključak - proizvođači (PDF)
PM-1.4.3. Zahtjev za početak korištenja mreže (PDF) (WORD)
PM-1.7. Zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom (PDF)  
PM-1.8. Zahtjev za promjenu statusa kućanstva s vlastitom proizvodnjom (PDF)  
 

Popratni dokumenti

PM- Vrijednosti nazivnih struja OSO i priključnih snaga kupaca (PDF)
PM- Izjava o vlasništvu, suvlasništvu ili drugom stvarnom pravu (PDF)
PM- Obrazac specijalne punomoći za zastupanje (PDF
PM- Suglasnost suvlasnika (PDF)


Popratni dokumenti (Popunjava izvođač/ispitivač)

PM-2.1. Potvrda o uporabljivosti (PDF) (WORD)
PM-2.2. Izjava o završnom pregledu i ispitivanju (PDF) (WORD)
PM-2.3. Izjava o preuzimanju odgovornosti tijekom pokusnog rada (PDF) (WORD)
PM-2.4. Konačno izvješće o ispitivanju paralelnog pogona s mrežom u pokusnom radu (PDF) (WORDIzlazni dokumenti (popunjava HEP ODS):


PM-2.4.1. Elektroenergetska suglasnost - NN (PDF)
PM-2.4.2. Elektroenergetska suglasnost - SN (PDF)
PM-2.5.1. Posebni uvjeti bez uvjeta priključenja (PDF)  
PM-2.6. Potvrda glavnog projekta (PDF)
PM-2.7.1. Potvrda o početku korištenja mreže - kupci (PDF)
PM-2.7.2. Potvrda o početku korištenja mreže - proizvođači (PDF)
PM-2.9. Obavijest o mogućnosti priključenja - kućanstvo s vlastitom proizvodnjom (PDF)
PM-2.10.1. Potvrda za trajni pogon - kupci (PDF)
PM-2.10.2. Potvrda za trajni pogon - proizvođači (PDF)
PM-2.10.3. Potvrda za trajni pogon - kućanstvo s vlastitom proizvodnjom (PDF)

Obrasce i dokumente vezane uz pristup mreži za postupke pokrenute prije novih  Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu  (do 01.04.2018.) možete pronaći ovdje.

Obrasce i dokumente vezane uz pristup mreži za postupke pokrenute prije novih  Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu  (do 01.04.2021.) možete pronaći ovdje.