EN

Obrasci zahtjeva vezani uz uvjete kvalitete opskrbe električnom energijom (NN 84/22)


Zahtjev 15.1 – Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom – priključenje na mrežu (PDF)

Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti isplatu novčane naknade u skladu s člankom 61. Pravilnika o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom, a s obzirom na:
  • Vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje EOTRP-a
  • Vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (EES)
  • Vrijeme priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom
  • Vrijeme izdavanja preliminarnog mišljanja o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje
  • Vrijeme rješavanja zahtjeva za provjeru mogućnosti priključenja proizvodnog modula na postojeće postrojenje krajnjeg kupca s priključnom snagom do uključivo 50 kW instalirane snage do oiznosa priključne snage navedene u postojećoj EES
  • Vrijeme dostave potvrde o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa 

Zahtjev 15.2 – Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom – tehničke usluge (PDF)

Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti isplatu novčane naknade u skladu s člankom 61. Pravilnika o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom, a s obzirom na:
  • Vrijeme izrade i otpreme izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije
  • Vrijeme provedbe postupka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme
  • Vrijeme otklanjanja neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine
  • Vrijeme ponovne uspostave isporuke električne energije

Zahtjev 15.3 – Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom – pojedinačni prekid (PDF)

Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti isplatu novčane naknade u skladu s člankom 62. Pravilnika o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom, a s obzirom na trajanje pojedinačnog planiranog ili neplaniranog dugotrajnog prekida napajanja.
Zahtjev 15.4 – Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom – ukupni prekidi napajanja (PDF)

Ispunjavanjem obrasca korisnik mreže može zatražiti isplatu novčane naknade u skladu s člankom 63. Pravilnika o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom, a s obzirom na ukupno trajanje svih pojedinačnih dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja u promatranoj godini.