EN
Sigurno korištenje električne energije

Sigurno korištenje električne energije

Kod korištenja električne energije prisutna je opasnost od strujnog udara uslijed neispravnosti električne instalacije i/ili uređaja. Oštećeni dijelovi električne instalacije (kabeli, prekidači, utikači i utičnice), kao i oštećeni dijelovi električnih uređaja, najčešći su uzrok strujnog udara.

Radi vaše sigurnosti, savjetujemo:
 • održavajte svoju električnu  instalaciju i uređaje u ispravnom stanju;
 • u električnim instalacijama koristite zaštitne strujne sklopke za zaštitu od dodirnog napona;
 • koristite električne uređaje prema uputama proizvođača;
 • ne koristite električne uređaje u neposrednoj blizini vode;
 • posebnu pozornost posvetite djeci u cilju sprječavanja nehotičnog ili nepravilnog rukovanja električnim uređajima;
 • neispravne uloške osigurača zamijenite samo istovrsnim novim ulošcima (ne „popravljajte“ stare osigurače);
 • u slučaju požara isključite električnu instalaciju i uređaje, koristite vatrogasne aparate, a po potrebi pozovite vatrogasce (telefonski broj 193) ili hitnu službu (telefonski broj 112);
 • prije nego izvadite utikač priključnog kabela iz utičnice, isključite električni uređaj;
 • prilikom vađenja utikača priključnog kabela iz utičnice, jednom rukom pridržavajte utičnicu, a drugom rukom izvucite utikač;
 • prilikom korištenja produžnih kabela, vodite računa o njegovom opterećenju (broju i snazi priključenih uređaja) te opasnosti od oštećenja kabela;
 • u slučaju grmljavine isključite osjetljive električne uređaje (računala, televizori);
 • popravak električnog uređaja ili dijela električne instalacije povjerite ovlaštenim stručnim osobama;
 • u slučaju strujnog udara, potrebno je unesrećenu osobu što prije osloboditi (ukoliko je još uvijek u strujnom krugu). Pri tome je važno voditi računa o vlastitoj sigurnosti. Strujni krug se može prekinuti vađenjem utikača iz utičnice, vađenjem osigurača ili odvajanjem električnog vodiča od tijela unesrećenog – obavezno uz korištenje predmeta od izolirajućeg materijala (plastika, guma, debeli sloj suhe tkanine ili papira, suho drvo). Poželjno je koristiti gumene rukavice i čizme. Unesrećenom pružite prvu pomoć te po potrebi pozovite hitnu pomoć (telefonski broj 194). Ukoliko je uslijed strujnog udara nastao požar, nemojte ga gasiti vodom.