EN
Prijave nepravilnosti i kvarova

Prijave nepravilnosti i kvarova

Prekid u opskrbi električnom energijom može biti posljedica:

  • kvara ili planiranih radova u elektroenergetskoj mreži,
  • kvara na priključku,
  • kvara uređaja ili dijela električne instalacije.

U slučaju prekida u opskrbi električnom energijom, potrebno je prvo provjeriti radi li se o kvaru uređaja ili dijela električne instalacije, odnosno je li došlo do pregaranja uloška osigurača, aktiviranja automatskog osigurača, limitatora ili zaštitne strujne sklopke.

Ukoliko se utvrdi da je došlo do pregaranja uloška osigurača, aktiviranja automatskog osigurača, limitatora ili zaštitne strujne sklopke, potrebno je kontaktirati ovlaštenu stručnu osobu (električara). Ukoliko se ne radi o prethodno navedenom, potrebno je kontaktirati dežurnu službu nadležnog distribucijskog područja (elektre).

U slučaju kvara na elektroenergetskoj mreži, dežurna služba distribucijskog područja (elektre) uspostavit će ponovno napajanje električnom energijom u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko uočite neispravnost ili potencijalnu opasnost na priključku ili na mreži, molimo vas da obavijestite nadležnu službu vašeg distribucijskog područja (elektre).