EN
Energetska učinkovitost uređaja

Energetska učinkovitost uređaja

Prilikom odabira novog električnog uređaja, potrebno je obratiti pozornost na oznake kategorije potrošnje pojedinog uređaja. Kategorije potrošnje uređaja definirane su Pravilnikom o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja. Pravilnik određuje uređaje koji moraju biti opremljeni oznakom energetske učinkovitosti te ispitivanje i nadzor provedbe Pravilnika.

Energetske oznake su potvrda kvalitete uređaja s gledišta energetske učinkovitosti. Uređaji su prema potrošnji energije podijeljeni na sedam stupnjeva energetske učinkovitosti označenih slovima od A do G, gdje skupinu A čine energetski najučinkovitiji uređaji. Za uređaje čiji je razred energetske učinkovitosti veći od A koriste se oznake A+ i A++.

Pravilnik je u potpunosti usklađen sa smjernicama Europske unije, a odnosi se na sljedeće uređaje: hladnjake, ledenice i njihove kombinacije, strojeve za pranje rublja, sušila i njihove kombinacije, strojeve za pranje suđa, pećnice, izvore svjetla i uređaje za hlađenje i klimatizaciju.

U nastavku dajemo primjer oznake energetske učinkovitosti hladnjaka - ledenice i njihove kombinacije. Pojedinosti vezane uz označavanje energetske učinkovitosti uređaja možete naći u  Pravilniku.

 

https://www.hep.hr/ods/UserDocsImages/dokumenti/savjeti-kupcima/savjeti-kupcima-ods.jpg


Objašnjenje oznaka:

I. Ime ili trgovačka oznaka dobavljača
II. Dobavljačeva oznaka tipa/modela
III. Razred energetske učinkovitosti uređaja mora biti određen u skladu s Pravilnikom (odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice)
IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i slično)
V. Potrošnja energije u skladu s HRN EN 153 izražena u kWh/godina (odnosno za 24 sata × 365 dana)
VI. Ukupni neto smještajni obujam svih odjeljaka za svježe namirnice koji ne podliježu označavanju zvjezdicama (odnosno radna temperatura -6 °C)
VII. Ukupni neto smještajni obujam svih odjeljaka za smrznute namirnice koji podliježu označavanju zvjezdicama (odnosno radna temperatura -6 °C)
VIII. Označavanje zvjezdicama odjeljaka za smrzavanje namirnica u skladu s prihvaćenom regulativom
IX. Podaci o izmjerenoj razini buke (ako su raspoloživi)

U svrhu podizanja svijesti građanstva o efikasnoj potrošnji energije te poticanja primjene ekonomski isplativih i energetski efikasnih tehnologija, materijala i usluga u Hrvatskoj, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) pokrenuli su projekt  "Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj". Na Internet stranicama Projekta objavljeno je puno zanimljivih materijala o energetskoj učinkovitosti.