EN
Kako priključiti proizvođača na distribucijsku mrežu?

Kako priključiti proizvođača na distribucijsku mrežu?

Elektroenergetska suglasnost (EES) je neophodan dokument za priključenje svakog novog korisnika mreže, kako kupca, tako i proizvođača. EES je dokument koji se izdaje u svrhu sagledavanja mogućnosti priključenja, određivanja tehničkih, ekonomskih i ostalih uvjeta priključenja neovisno o tome je li za izgradnju istog potreban dokument nadležnog tijela za upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Tehnički uvjeti koje treba zadovoljiti proizvođač prilikom priključenja na mrežu definirani su u elektroenergetskoj suglasnosti. Pri tome povratni utjecaj postrojenja na mrežu mora biti u skladu s propisanim uvjetima utvrđenim Mrežnim pravilima distribucijskog sustava (NN 74/18), a utjecaj postrojenja na kvalitetu električne energije u skladu s normom HR EN 50160:2007. Ugrađena oprema mora zadovoljiti europske EN, odnosno HR EN norme.