EN
Tko je otkupljivač električne energije za povlaštene proizvođače?

Tko je otkupljivač električne energije za povlaštene proizvođače?

Za postrojenja priključena na elektroenergetsku mrežu investitor može s Hrvatskim operatorom tržišta energije d.o.o. (HROTE) sklopiti ugovor o otkupu električne energije isporučene u elektroenergetski sustav. Temeljem sklopljenog ugovora Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) isplaćuje povlaštenom proizvođaču poticajnu cijenu prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/13151/13).