EN
Kako priključiti sunčanu elektranu na vlastitu instalaciju?

Kako priključiti sunčanu elektranu na vlastitu instalaciju?

Ukoliko postojeći kupac želi priključiti sunčanu elektranu na vlastitu instalaciju i proizvedenu električnu energiju koristiti za vlastite potrebe, HEP ODS-u mora podnijeti Zahtjev za izdavanje EES – proizvođači (PDF).

Čin neovlaštene instalacije neposredno ugrožava sigurnost ljudi i imovine te je u sukobu s pozitivno pravnim propisima Republike Hrvatske (Zakon o energiji - NN 120/12, 14/14, 95/15; Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, NN 85/15, 49/20, 104/20).

Važno naglasiti da korisnici mreže ne smiju priključivati elektranu na postojeću instalaciju bez suglasnosti i nadzora HEP ODS-a. U suprotnom, izlažu opasnosti sebe, svoje ukućane, susjede i djelatnike HEP-ODS-a koji rade na mreži.