EN
Elektroprimorje Rijeka

Elektroprimorje Rijeka


Besplatni info telefon: 0800 300 412


Za opće informacije, prigovore i zahtjeve koristite e-mail adresu: info.dprijeka@hep.hrSjedište

Adresa: Viktora cara Emina 2, 51 000 Rijeka
Telefon za pozive iz inozemstva: +385 51 204 111
Fax: 051 204 204

OBAVIJEST KORISNICIMA

Radno vrijeme sjedišta:

Šalter za korisnike: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak:  7:30 – 14:00
srijeda: 11:00 – 17:00
 
Šalter za pristup mreži: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak: 7:30 – 11:30
srijeda: 9:30 – 17:00
 

Terenska jedinica Rab

Adresa: Palit 142, 51 280 Rab
Fax: 051 20 48 51

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike: ponedjeljak i četvrtak: 7:30 – 11:30
 
Šalter za pristup mreži: utorak i petak 7:30 – 11:30
 

Terenska jedinica Opatija

Adresa: Ivana Brozine Slovana 9, 51 410 Opatija
Fax: 051 71 84 50

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike: ponedjeljak i četvrtak: 7:30 – 11:30
 
Šalter za pristup mreži: utorak i petak 7:30 – 11:30

Terenska jedinica Skrad

Adresa: Goranska 11, 51 311 Skrad
Fax: 051 81 03 07

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike: ponedjeljak i četvrtak: 7:30 – 11:30
 
Šalter za pristup mreži: utorak i petak 7:30 – 11:30
 

Terenska jedinica Crikvenica

Adresa: Vinodolska 20/a, 51 260 Crikvenica
Fax: 051 78 49 06 

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike: ponedjeljak i četvrtak: 7:30 – 11:30
 
Šalter za pristup mreži: utorak i petak 7:30 – 11:30

Terenska jedinica Krk

Adresa: Braće Juras 11, 51 500 Krk
Fax: 051 88 08 08 

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike: ponedjeljak i četvrtak: 7:30 – 11:30
 
Šalter za pristup mreži: utorak i petak 7:30 – 11:30
 

Terenska jedinica Cres-Lošinj

Adresa: Dražica 10, 51 550 Mali Lošinj
Fax: 051 20 49 09 

Radno vrijeme:
Šalter za korisnike: ponedjeljak i četvrtak: 7:30 – 11:30
 
Šalter za pristup mreži: utorak i petak 7:30 – 11:30

Informacije o postupku podnošenja prigovora i reklamacija možete pronaći na Prigovori i reklamacije.