EN
Popis pravnih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP

Popis pravnih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP

Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i elaborat mogućnosti priključenja (EMP):
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb (OIB: 46830600751) *Napomena: isključivo za priključenje krajnjeg kupca odnosno kupca s vlastitom proizvodnjom
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska ulica 3, 10000 Zagreb (OIB: 57029260362)
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split (OIB: 00857144221)
 • Energetski institut Hrvoje Požar, Savska cesta 163, 10000 Zagreb (OIB: 43980170614)
 • Institut za elektroprivredu d.d., Kupska ulica 2, 10000 Zagreb (OIB: 64870356780)
 • ENERCO SOLAR d.o.o., Tržna ulica 1, 10290 Zaprešić (OIB: 00962148169)
 • Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. , Zagrebačka ulica 89, 42000 Varaždin (OIB: 15010738836)
 • TOSKA d.o.o., Dragutina Golika 89, 10000 Zagreb  (OIB: 97681997938)
 • SOLEKTRA d.o.o., Trg Eugena Kvatrnika, 40000 Čakovec (OIB: 29052227993)
 • KONISTRA d.o.o., Doverska 13, 21000 Split (OIB: 08748071182)
 • SOLARIS PONS d.o.o., Vukovarska 131, 31000 Osijek (OIB: 28260438524)
 • ELIS Projekt d.o.o., Žrtava fašizma 1, 51000 Rijeka (OIB: 70241212555)
 • DEUTERIJ d.o.o, Pavlenski put 5a, 10000 Zagreb (OIB: 31524804588)
 • DEGAL TEHNIKA d.o.o., Slavonska 80, 33000 Virovitica  (OIB: 32552130124)
 • TESLA d.o.o., Horvatsko 18, 42244 Klenovnik (OIB: 24079480259)
 • Grid ONE d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb (OIB: 21721383787)
 • ELEKTROMIX d.o.o., Matije Gupca 64, 22000 Šibenik (OIB: 75060270418)
 • e+, OBRT ZA INŽENJERSKE USLUGE vl. IVAN-GORAN KULIŠ, Malogorička ulica 44, 10000 Zagreb (OIB: 63798616338)
 • Minergy d.o.o., Zavrtnica 36, Novo Čiče (OIB: 69104978877)
 • ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING d. o. o., Fra Pavla Pellizzera br. 24 a, Rovinj (OIB: 33166159768)
 • IVICOM CONSULTING d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića - Gavrana 11, Zagreb (OIB: 20778515767)
 • TENSOR PROJEKT d.o.o., Starčevićeva 32, Split (OIB: 73287544991)
 • VIVO SOMNIA d.o.o., Kuzminečka ulica 3, Zagreb (OIB: 92566034883)
 • ELCET d.o.o., Babićeva ulica 2, Topolje, Lijevi Dubrovčak (OIB: 05282993052)
 • ZIV-TICA d.o.o., Jaruščica 11, Zagreb (OIB: 12485381173)
 • ENERGOTEST d.o.o., Naselje Slavonija II 6/3, Slavonski Brod (OIB: 45970105191)
 • PRNJAK INŽENJERING d.o.o., Potok Strabežnik 14, Kaštel Sućurac (OIB: 76417835995)
 • M-Team d.o.o., Kralja Tomislava 110, 31431 Čepin (OIB: 10707184811)
 • EPIK d.o.o., Vatroslava Lisinskog 100, 31500 Našice (OIB: 15822966955)
 • Ampera EPC d.o.o., Novakovečka ulica 48, 42202 Zamlaka, (OIB: 70219173077)
 • Energija Više Inženjering d.o.o., Malogorička ulica 44, 10104 Zagreb, (OIB: 18882621081)
 • INOVAPRO d.o.o., Bani 73, 10010 Zagreb, (OIB: 75232829086
 • VEND ENERGIA j.d.o.o., Berislavićeva ulica 144, 35000 Slavonski Brod, (OIB: 45319906389)
 • T17 Systems, obrt za proizvodnju el. energije,  Dinka Šimunovića 22, 51000 Rijeka, (OIB: 62604385569)

Zahtjeve ovlaštenih osoba za dostavu podataka o stanju u mreži biti će moguće podnijeti elektroničkim putem od 01.09.2023. godine, kada na snagu stupaju Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu