EN
Kako definirati priključnu snagu za kupce kategorije kućanstvo?

Kako definirati priključnu snagu za kupce kategorije kućanstvo?

Najniža vrijednost priključne  snage kupca na niskonaponskoj mreži određuje se na temelju najniže struje ograničavala strujnog opterećenja - limitatora (4,6 kW za jednofazni priključak i 11,04 za trofazni priključak). U prilogu Zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti iskazane su standardne vrijednosti struja ograničavala strujnog opterećenja (OSO) i odgovarajućih priključnih snaga za kupce na niskonaponskoj mreži s priključnom snagom do uključivo 20 kW.