EN

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

20.12.2022.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja.


Operator distribucijskog sustava dužan je, sukladno odredbama članka 52. stavka 14. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 111/21), provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja u trajanju od najmanje 30 dana.
Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja koja donosi HEP ODS, uz prethodno mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. te uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, utvrđuju se nadomjesne krivulje opterećenja karakterističnih skupina kupaca, način određivanja dijela ostvarenja opskrbljivača za kupce koji nemaju potvrđenu krivulju opterećenja u svrhu obračuna odstupanja, način određivanja predviđene potrošnje za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem i način određivanja predviđenih mjesečnih potrošnji za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem te objava podataka i informacija.
 
Novim Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja obuhvaćene su sve nužne izmjene koje se odnose na:
  • usklađenja sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21),
  • usklađenja s Pravilnikom o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/22).

 HEP ODS dužan je javno objaviti Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja na svojim internetskim stranicama minimalno 15 dana prije stupanja istih na snagu.
Pozivaju se energetski subjekti te zainteresirana javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na prijedlog Pravila NKO na adresu elektronske pošte: ODS-Javna.Rasprava@hep.hr,  počevši od 20. prosinca 2022. godine do najkasnije 20. siječnja 2023. godine.
 
U naslovu elektronske poruke molimo navedite "Pravila NKO", a obrazac imenujte "PPNKO_NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.
 
Dokumenti za preuzimanje:
  • Prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (PDF)
  • Obrazac za primjedbe (DOC)