EN

​Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

28.10.2022.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. otvorio je javnu raspravu vezanu uz prijedlog novih Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu koja će trajati do 14. studenog 2022. godine.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu HEP ODS) obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog novih Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (u daljnjem tekstu Pravila o priključenju) koja je HEP ODS dužan donijeti u skladu s odredbama članka 13. stavka 1. Zakona o tržištu električne energije (NN br. 111/21).

Novim Pravilima o priključenju obuhvaćene su sve nužne izmjene koje se odnose na:
  • usklađenja sa Zakonom o tržištu električne energije (NN br. 111/21);
  • usklađenja sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN  br. 138/21);
  • usklađenja s Pravilnikom o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN br. 100/22);
  • usklađenja s Pravilnikom o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (NN br. 84/2022).
Pozivaju se zainteresirane strane da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na Pravila o priključenju na adresu elektroničke pošte: ODS-Javna.Rasprava@hep.hr, počevši od 28. listopada 2022. do najkasnije 14. studenog 2022. U naslovu elektroničke poruke molimo navedite "Pravila o priključenju", a obrazac imenujte "Pravila_o_prikljucenju_NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane strane.

Prijedlog Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu uz priloge i obrazac za javno savjetovanje mogu se preuzeti:
  • Pravila o priključenju 2022. (PDF)
  • Obrazac za javno savjetovanje (WORD

Pravila o priključenju donosi HEP ODS, uz prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, a konačni tekst Pravila o priključenju objavljuje se na internetskim stranicama HEP ODS-a.