EN

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

23.11.2020.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog novih Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu HEP ODS) obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog novih Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (u daljnjem tekstu Pravila o priključenju) koja je HEP ODS dužan donijeti sukladno odredbama članka 68.b stavka 1. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 22/13, 102/15, 68/18, 52/19), odnosno sukladno članku 120. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, broj 104/20).

Novim Pravilima o priključenju obuhvaćene su sve nužne izmjene koje se odnose na:
  • usklađenja s Zakonom o gradnji (NN br. 39/19, 125/19) i Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 39/19,98/19);
  • preuzete obveze u sklopu administrativnog postupka 2.9. Digitalizacija podnošenja zahtjeva za jednostavno priključenje na mrežu električne energije;
  • unaprjeđenje indikatora Doing Business Getting Electricity;
  • usklađenja sa Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20);
  • ostale nužne izmjene koje su uočene prilikom provedbe Pravila o priključenju iz 2018. godine (tipfeleri, dodatna pojašnjenja i sl.).

Pozivaju se zainteresirane strane da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na Pravila o priključenju, u priloženom obrascu, na adresu elektroničke pošte: ODS-Javna.Rasprava@hep.hr, počevši od 23.11.2020. do najkasnije 07.12.2020. U naslovu elektroničke poruke molimo navedite "Pravila o priključenju", a obrazac imenujte "Pravila_o_prikljucenju_NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane strane.


Pravila o priključenju donosi HEP ODS, uz prethodno odobrenje Hrvatske energetske regulatorne agencije, a konačni tekst Pravila o priključenju objavljuje se na internetskim stranicama HEP ODS-a.


Dokumenti:
  • prijedlog Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (PDF), uz priloge (ZIP)
  • obrazac za javno savjetovanje (DOC)