EN

Zgrada Crosco

 

HEP ESCO je Projekt energetske učinkovitosti u vrijednosti od 1,88 milijuna kuna izveo na poslovnoj zgradi Crosco. Projekt je završen u listopadu 2008. godine, a postignute su uštede od 430 tisuća kuna godišnje.
 
Izvedena je rekonstrukcija sustava grijanja tako da je postojeći kotao na loživo ulje zamijenjen novim na prirodni plin. Nova kotlovnica opremljena je s dva plinska niskotemperaturna toplovodna kotla, snage 575 kW s pripadajućim plinskim plamenikom te klizno-dvostupanjskom regulacijom i pripadajućom plinskom rampom. Nova kotlovnica osigurava podjednake energetske potrebe objekta uz znatno nižu cijenu.
 
Izvedbom Projekta energetske učinkovitosti u zgradi Crosco značajno su smanjeni potrošnja i troškovi energije, troškovi za održavanje i, naravno, poboljšana je kvaliteta prostora u kojem svakodnevno borave zaposlenici.
 
Sa stanovišta zaštite okoliša, taj je Projekt važan, jer se zamjenom energenata u dijelu grijanja smanjuje emisija štetnih plinova i time izravno pridonosi održivom razvoju.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika