EN

Škole Karlovačke županije

HEP ESCO je proveo projekt obnove škola karlovačke županije kroz dva ugovora, koji obuhvaćaju elektrostrojasku i građevinsku grupu mjera energetske učinkovitosti. Riječ je o Projektu u tri faze, koji obuhvaća približno 20 mjera energetske učinkovitosti u osam škola, a čije je ukupna vrijednost  radova iznosila 5.565.159,00 kuna (bez PDV-a). Elektrostrojarske mjere energetske učinkovitosti obuhvatile su zahvate na modernizaciji sustava rasvjete i grijanja u pet škola. Ugradnjom modernih fluorescentih lampi s elektroničkim prigušnicama unaprijeđen je sustav unutrašnje rasvjete, odnosno poboljšana je rasvijetljenost prostorija uz smanjenu potrošnu energije.

Osim modernizacije rasvjete, elektroenergetske mjere su obuhvatile i ugradnju kompenzatora jalove energije. U okviru modernizacije grijanja uspostavljena je automatska regulacija grijanja prema vanjskoj temperaturi, ugrađeni su termostatski ventili za lokalnu regulaciju temperature po prostorijama te je zamijenjen dotrajali toplovodni kotao novim kotlom visoke učinkovitosti. Sve te mjere rezultiraju smanjenjem potrošnje energenta za grijanje, odnosno pridonose učinkovitoj potrošnji energije.
U okviru građevinskih sanacija u četiri škole zamijenjena je dotrajala vanjska stolarija modernom, višekomornom PVC stolarijom termoizolacijskim ostakljenjima s niskim toplinskim gubicima. Također je na jednom objektu ugrađena toplinska fasada. Navedene građevinske mjere značajno smanjuju razinu potrebne toplinske energije za grijanje što izravno pridonosi uštedama.

Nakon izvedbe svih zahvata i završetka Projekta HEP ESCO-a, u školama su uvedeni moderna oprema te kvalitetniji sustav grijanja i rasvjete uz niže troškove korištenja i održavanja.

Fotogalerija

Slika
Slika