EN

OB Sisak

Opća bolnica „Ivo Pedišić“- Sisak

HEP ESCO i Opća bolnica „Ivo Pedišić“ u Sisku potpisali su Izvedbeni ugovor za projekt energetske učinkovitosti s otplatom kroz uštede u vrijednosti od 6.097.556,00 kuna (bez PDV-a). Ukupne uštede na troškovima grijanja su 467.663,00 kuna godišnje (bez PDV-a), a sastoje se od energetskih ušteda te ušteda na održavanju i troškovima osoblja.

Modernizacija sustava grijanja bolnice obuhvatila je priključivanje na centralni toplinski sustav grada Siska i potrebnu rekonstrukciju toplinskog sustava na lokaciji, uključujući izgradnju rezervnog sustava.
HEP ESCO je ovim projektom dao pogodnosti u koje su uključene nova oprema i znanja za koje bolnica nije trebala odmah osigurati financiranje. Financiranje projekta energetske učinkovitosti osigurao je HEP ESCO putem kredita Svjetske banke i domaćih poslovnih banaka. Opća bolnica u Sisku će otplaćivati investiciju kroz 8 godina iz vlastitih ušteda na troškovima grijanja.

Izvedbom projekta energetske učinkovitosti pacijentima je omogućena bolja usluga a osoblju bolnice kvalitetniji uvjeti rada. Također, optimiziralo se korištenje energije, a lokalnoj zajednici osigurano je racionalnije korištenje sredstva proračuna.

Ovo je prvi takav projekt energetske učinkovitosti u bolnicama, putem kojega će Opća bolnica „Ivo Pedišić“ iskoristiti sve pogodnosti koje im pruža realizacija putem ESCO modela.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika