EN

OB Varaždin

Opća bolnica Varaždin

HEP ESCO je za Opću bolnicu Varaždin razvio i izveo projekt energetske učinkovitosti vrijedan 9.013.982,00 kuna (bez PDV-a). Ukupne uštede na troškovima grijanja iznose 1.139.561,00 kuna godišnje (bez PDV-a), a sastoje se od energetskih ušteda te ušteda na održavanju i troškovima osoblja.

Implementacijom ovog projekta obuhvaćene su sljedeće mjere: optimizacija sustava grijanja, sanacija sustava pare i kondenzata-praonica rublja, ugradnja termostatskih ventila, zamjena parnog kotla, povezivanje na CNUS (centralni nadzorno upravljački sustav).

Financiranje projekta energetske učinkovitosti osigurao je HEP ESCO putem kredita Svjetske banke i domaćih poslovnih banaka. Važno je istaknuti da se oko 97% vrijednosti projekta energetske učinkovitosti može vratiti iz ostvarenih ušteda u energiji u roku od 8 godina. Ostali dio odnosi se na nužne radove koje treba napraviti uz rekonstrukcije i zamjene opreme, a odnose se na nužna investicijska ulaganja bolnice.

Izvedbom projekta energetske učinkovitosti u Općoj bolnici Varaždin značajno su smanjeni potrošnja i troškovi energije te emisije onečišćivaća. Isto tako omogućena je bolja usluga pacijentima, a osoblju bolnice kvalitetniji uvjeti rada.
 
Projekt energetske učinkovitosti u Općoj bolnici Varaždin još jedan je u nizu uspješnih projekata koje je HEP ESCO ostvario u sektoru zgradarstva.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika