EN

Hotel Adria, Biograd n/m - I faza

 

Projekt energetske učinkovitosti u Hotelu Adria u Biogradu n/m, kao prvi HEP ESCO-ov projekt u hotelijerskom sektoru, uključivao je izvedbu projekta na sustavu za grijanje potrošne tople vode kroz ugradnju solarnih kolektora i uspostavu rekuperacije topline iz postojećeg rashladnika centralizirane klimatizacije te tako smanjiti ukupnu potrošnju ekstra lakog loživog ulja za pripremu potrošne tople vode.

Na krovu Hotela ugrađeno je ukupno 12 baterija s po 4 pločasta solarna kolektora, dok su umjesto starih spremnika potrošne tople vode ugrađeni novi spremnici, ukupnog kapaciteta 2 x 4.500 l. Ugrađeni spremnici za sanitarnu i tehnološku vodu izvedeni su kao spremnik u spremniku i povezani s novim izvorima topline: solarnim kolektorskim poljem i sustavom za rekuperaciju topline iz rashladnika. Na postojećem rashladniku vode napravljen je temeljiti servis, a nakon toga i rekonstrukcija čime je omogućena rekuperacija otpadne topline. Za potrebe praćenja potrošnje energije ugrađena je mjerna oprema koja omogućava mjerenje doprinosa solarnih kolektora, rekuperacije i kotlova, a isto tako i mjerenje gubitka recirkulacije, odnosno mjerenje količine potrošene vode.

Planirana godišnja ušteda u potrošnji ekstra lakog loživog ulja iznosi oko 30.000 l, što je 75% od prijašnje potrošnje. Izvedbom ovog projekta, odnosno primjenom obnovljivih izvora energije se, osim smanjenja troškova i povećanja komfora korisnika Hotela, istovremeno ostvaruje i značajan utjecaj na zaštitu okoliša.

Korištenjem sunčeve energije te otpadne topline iz rashladnika vode značajno će se smanjiti potrošnja energije i količina štetnih emisija CO2 što će dati doprinos zaštiti okoliša.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika