EN

Tower Center Rijeka - rasvjeta

Nakon provedenog projekta modernizacije dijela sustava rasvjete energetski učinkovitom rasvjetom, Tower Center Rijeka dobio je novu energetski učinkovitu LED rasvjetu.

Sustav unutarnje rasvjete prije modernizacije temeljio se na starim tipovima svjetiljki koje karakterizira značajna svjetlotehnička neefikasnost te posljedično rasipanje svjetlosnog toka. Rasvjeta parkirališta na krovu objekta bila je izvedena rasvjetnim tijelima s visokotlačnim natrijevim žaruljama, a u natkrivenim i podzemnim parkiralištima te vertikalama stropnim rasvjetnim armaturama opremljenim s fluorescentnim cijevima (tip T8) u kompletu s klasičnim elektromagnetskim predspojnim napravama.

Osim što u dijelu prostora nisu bile zadovoljene normirane svjetlotehničke vrijednosti u pogledu rasvijetljenosti radnih površina, postojeće svjetiljke su bile dotrajale i energetski neučinkovite.

Upravljanje rasvjetom na krovu izvedeno je putem luksomata (svjetlosne sklopke), dok rasvjeta u natkrivenim i podzemnim garažama ima centralizirano upravljanje i njezin se rad nadzire u kontrolnom centru.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 668.272,44 kn bez PDV-a. Procijenjene uštede u električnoj energiji iznose 136.603 kWh/god, odnosno 109.282,42 kn bez PDV-a. Ukupne procijenjene uštede (električna energija + održavanje) iznose 147.786,37 kn bez PDV-a.

Osim ušteda u potrošnji električne energije i ušteda u troškovima održavanja, postiže se i smanjenje instalirane snage sustava rasvjete od 29,87 kW.

Provedenim projektom smanjit će se emisija CO2 za 32,08 t/god što će dati doprinos zaštiti okoliša. Period povrata investicije je 6 godina i 2 mjeseca. Projekt je završen u svibnju 2020. goidne.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika