EN

Javna rasvjeta Pule

HEP ESCO i Grad Pula potpisali su Ugovor za provedbu projekta 30. svibnja 2008. godine.


Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.232.795,00 kuna (bez PDV-a). Udio Grada u projektu je 5.040.048,00 kuna (bez PDV-a), dok HEP ESCO financira projekt s 4.192.702,00 kuna (bez PDV-a), koje se vraćaju iz ušteda.

U sklopu Projekta napravljen je snimak stanja cijelog sustava javne rasvjete. Projekt modernizacije obuhvatio je oko 45% svjetiljki u sustavu te je ukupno zamijenjeno 2.100 starih svjetiljki. 203 postojeće svjetiljke su premještene na druge lokacije, a još 133 su modernizirane u sklopu projekta. Rezultat je smanjenje instalirane snage i potrošnje električne energije za gotovo 21%. Uštedi u potrošnji električne energije od više od 1.000.000 kWh, odnosno 743.683,00 kn godišnje (bez PDV-a) treba pribrojiti i uštede na održavanju sustava, koje iznose 114.498,00 kuna godišnje-(bez PDV-a), tako da ukupne uštede na godišnjoj razini iznose 858.181,00 kuna (bez PDV-a). Pogodnosti provedbe ovog projekta, osim ušteda u potrošnji električne energije i troškovima održavanja sustava su: cjelovito rješenje modernizacije (obuhvatilo je kompletan sustav javne rasvjete), izrada dokumentacije izvedbenog stanja, smanjenje emisija onečišćujućih tvari prilikom proizvodnje električne energije kao što su izbacivanje živinih žarulja iz sustava te smanjenje svjetlosnog onečišćenja.

Projekt energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti Grada Pule najveći je projekt u sektoru javne rasvjete koji je implementirao HEP ESCO.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika