EN

Javna rasvjeta grada Zaprešića

Grad Zaprešić i HEP ESCO, u travnju 2019. potpisali su Ugovor o provedbi projekta kroz koji su sve postojeće svjetiljke na području grada Zaprešića i pripadajućih naselja, njih 4.380, zamijenjene LED rasvjetom.

Nakon što je u sklopu EU projekta  NEWLIGHT, Grad Zaprešić izradio plan modernizacije sustava javne rasvjete, HEP ESCO je po EPC modelu (ugovor o energetskom učinku) izveo projekt mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Ukupna vrijednost projekta je 12.179.576,00 kn bez PDV-a.

Projektom je predviđena ušteda u potrošnji električne energije od preko 80%. Projekt je završen u siječnju 2020. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika