EN

Javna rasvjeta

HEP ESCO je prve projekte energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti po ESCO modelu proveo još 2005. godine. Kod ESCO modela, ESCO tvrtka vodi kompletan projekt te preuzima tehnički i financijski rizik.

Novi međunarodni računovodstveni standardi omogućuju provedbu novog modela po ugovoru o energetskom učinku (ESCO/EPC model) koji za jedinice lokalne samouprave ne predstavlja javni dug. Kod ESCO/EPC modela, ESCO tvrtka vodi kompletan projekt, preuzima financijski i tehnički rizik, troškove osiguranja, bankovnih garancija i održavanja te garantira uštede koje su stvarne, mjerene i verificirane.

Potencijal ostvarenja ušteda modernizacijom javne rasvjete je značajan i lako mjerljiv, a u pravilu se kreće između 70 i 80% u odnosu na referentno stanje prije modernizacije.

 

Projekti po ESCO/EPC modelu

Osim energetskih i financijskih ušteda, modernizacija javne rasvjete doprinosi zaštiti okoliša smanjenjem emisije CO2 i svjetlosnog onečišćenja u skladu s EU direktivom.

Implementacijom direktive u Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, koji je stupio na snagu 1. travnja 2019., sve su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti postojeću rasvjetu s odredbama Zakona u roku od 12 godina.
 

Provedeni i ugovoreni projekti modernizacije javne rasvjete po ESCO/EPC modelu (ugovor o energetskom učinku):

 

Projekti po ESCO modelu

HEP ESCO je po ESCO modelu modernizirao javnu rasvjetu u 10 gradova RH: Čakovec, Duga Resa, Jastrebarsko, Karlovac, Novigrad, Pula, Rovinj, Solin, Varaždin i Zagreb.


GRAD ZAGREB


GRAD ČAKOVEC


GRAD SOLIN


GRAD DUGA RESA


GRAD NOVIGRAD


GRAD JASTREBARSKO


GRAD PULA


GRAD ROVINJ


GRAD VARAŽDIN


GRAD KARLOVAC