EN

Javna rasvjeta

HEP ESCO je prve projekte energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti po ESCO modelu proveo još 2005. godine. Kod ESCO modela, ESCO tvrtka vodi kompletan projekt te preuzima tehnički i financijski rizik.

Novi međunarodni računovodstveni standardi omogućuju provedbu novog modela po ugovoru o energetskom učinku (ESCO/EPC model) koji za jedinice lokalne samouprave ne predstavlja javni dug. Kod ESCO/EPC modela, ESCO tvrtka vodi kompletan projekt, preuzima financijski i tehnički rizik, troškove osiguranja, bankovnih garancija i održavanja te garantira uštede koje su stvarne, mjerene i verificirane.

Potencijal ostvarenja ušteda modernizacijom javne rasvjete je značajan i lako mjerljiv, a u pravilu se kreće između 70 i 80% u odnosu na referentno stanje prije modernizacije.

 

Projekti po ESCO/EPC modelu

Osim energetskih i financijskih ušteda, modernizacija javne rasvjete doprinosi zaštiti okoliša smanjenjem emisije CO2 i svjetlosnog onečišćenja u skladu s EU direktivom.

Implementacijom direktive u Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, koji je stupio na snagu 1. travnja 2019., sve su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti postojeću rasvjetu s odredbama Zakona u roku od 12 godina.
 

Provedeni i ugovoreni projekti modernizacije javne rasvjete po ESCO/EPC modelu (ugovor o energetskom učinku):

 

Projekti po ESCO modelu

HEP ESCO je po ESCO modelu modernizirao javnu rasvjetu u 10 gradova RH: Čakovec, Duga Resa, Jastrebarsko, Karlovac, Novigrad, Pula, Rovinj, Solin, Varaždin i Zagreb.


GRAD ZAGREB


GRAD ČAKOVEC


GRAD SOLIN


GRAD DUGA RESA


GRAD NOVIGRAD


GRAD JASTREBARSKO


GRAD PULA


GRAD ROVINJ


GRAD VARAŽDIN


GRAD KARLOVAC

Prijavite se na HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.