EN
Javna rasvjeta grada Osijeka

Javna rasvjeta grada Osijeka

Grad Osijek i HEP ESCO, u ožujku 2020. potpisali su Ugovor o pružanju energetske usluge u uštedi električne energije u JR Grada Osijeka (Ugovor o energetskom učinku).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 30.809.507,33 kn bez PDV-a.

U okviru projekta postavljena je 11.161 LED svjetiljka.

Zagarantirana ušteda: godišnja ušteda električne energije uz primjenu rekonstrukcije (u odnosu na referentne uvjete korištenja) iznosi 8.526.530,27 kWh ili 86,64%, odnosno 4.860.122,25 kn bez PDV-a.

Period povrata investicije je 8 godina, dok jamstva PEU traju 10 godina.

Projekt je završen u svibnju 2021. godine.
 

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika