EN

Javna rasvjeta Općine Stupnik


Općina Stupnik i HEP ESCO, u studenom 2018. potpisali su Ugovor o provođenju mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete u Općini Stupnik.

Nakon što je u sklopu EU projekta NEWLIGHT, Općina Stupnik  izradila plan modernizacije sustava javne rasvjete, HEP ESCO je po EPC modelu (ugovor o energetskom učinku)  izveo projekt mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Ukupna vrijednost projekta je 1.449.146,00 kn bez PDV-a.

Projekt uključuje financiranje, projektiranje, modernizaciju te mjerenje, praćenje i verifikaciju mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete. Postojeći izvori svjetlosti zamijenjeni su suvremenim svjetiljkama s LED izvorima svjetlosti. Projektom je predviđena ušteda u potrošnji električne energije od preko 80%. Projekt je završen u prosincu 2019. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika