EN
Kako se utvrđuje iznos mjesečne novčane obveze (akontacije)?

Kako se utvrđuje iznos mjesečne novčane obveze (akontacije)?

Iznos mjesečnih novčanih obveza (akontacija) određuje se temeljem prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja pomnožene s tarifnim stavkama odabranog tarifnog modela, uvećano za iznos propisanih naknada i poreza na dodanu vrijednost (PDV).
Iznos akontacija definira HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. i pravo je svakog kupca, ukoliko iznosi mjesečnih novčanih obveza ne odgovaraju stvarnoj potrošnji, zatražiti korekciju iznosa akontacija odnosno prilagodbu trenutnoj potrošnji kod operatora sustava.