EN
Postupanje s kemikalijama

Postupanje s kemikalijama

Iako HEP ODS nije korisnik velikih količina kemikalija, one se tijekom obavljanja poslovnih aktivnosti koriste u malim količinama i sukladno tome smo prepoznali i pristupili ispunjenju svojih obveza iz ove domene, s ciljem izbjegavanja mogućih nepovoljnih utjecaja na zdravlje radnika i okoliš. Osnovni preduvjet za to je upoznati radnike s kemikalijama s kojima rade, s opasnostima i mjerama prve pomoći, mjerama i sredstvima zaštite, uvjetima skladištenja kemikalija i slično. 
Sukladno tome, značajan broj radnika HEP ODS-a je osposobljen za siguran rad s opasnim kemikalijama, kako prilikom rada ne bi došlo do ozljeda radnika i/ili onečišćenja okoliša. U tu svrhu se za svaku kemikaliju koja je u uporabi pribavlja sigurnosno-tehnički list i svi radnici koji rade s kemikalijom moraju se upoznati s njihovim sadržajem.

Također, na razini svakog distribucijskog područja imenovana je odgovorna osoba za postupanje s kemikalijama koja je također prošla edukaciju i stekla osnovna znanja o opasnim kemikalijama, njihovim štetnim učincima, značaju i važnosti adekvatnog razvrstavanja.

Na lokacijama skladištenja kemikalija osigurani su metalni ormari s tankvanama, adekvatni natpisi i oznake te sustav prozračivanja.  Na mjestima uporabe kemikalije se odlažu na tankvane, kako bi se u slučaju nezgode spriječilo prolijevanje u okolni prostor.

Iako više ne postoji zakonska obveza, HEP ODS je nastavio voditi očevidnik o potrošnji kemikalija za interne potrebe, kako bi u potpunosti imao nadzor nad količinama i vrstama potrošenih kemikalija.
Svijest radnika o nužnosti i važnosti adekvatnog postupanja s kemikalijama podignuta je na visoku razinu, što je jamstvo daljnjeg adekvatnog postupanja i poboljšanja u ovom dijelu poslovanja.