EN
Priključenje kućanstva s vlastitom proizvodnjom

Priključenje kućanstva s vlastitom proizvodnjom

Iznimno od koraka pri jednostavnom priključenju u slučaju da postojeći krajnji kupac kategorije kućanstvo traži priključenje proizvodnog postrojenja na svoju postojeću instalaciju, instalirane snage proizvodnog postrojenja do iznosa priključne snage obračunskog mjernog mjesta na kojeg se priključuje proizvodno postrojenje (navedene u postojećoj EES), postupak se provodi prema sljedećim osnovnim koracima:
  • podnošenje zahtjeva za provjeru mogućnosti priključenja proizvodnog postrojenja
  • izdavanja obavijesti o mogućnosti priključenja, ponude za opremanje obračunskog mjernog mjesta i prijedloga novog ugovora o korištenju mreže
  • uplate troškova za opremanje obračunskog mjernog mjesta
  • izvođenja radova na opremanju obračunskog mjernog mjesta
  • sklapanja ugovora o korištenju mreže i podnošenje zahtjeva za promjenu statusa korisnika mreže
  • izdavanja potvrde za trajni pogon.