EN
Planovi razvoja mreže

Planovi razvoja mreže

Desetogodišnji planovi

Sukladno Zakonu o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15 i 102/15), HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. dužan je donijeti i na primjeren način javno objaviti, uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže s detaljno iskazanim investicijama u sljedećem trogodišnjem i jednogodišnjem razdoblju.

Temeljem prethodne suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. donosi Desetogodišnji (2019.-2028.) plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje.


Plansko razdoblje 2019.-2028.:

  • Desetogodišnji (2019.-2028.) plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje (PDF)
  • Prethodna suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije (13.06.2019.) (PDF)
  • Odluka Direktora HEP ODS –a o donošenju plana (PDF)