EN
HEP ODS uspješno proveo prvi EU projekt i ugovara novi od 228 milijuna eura

HEP ODS uspješno proveo prvi EU projekt i ugovara novi od 228 milijuna eura

18.10.2023.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) predstavio je danas na završnoj konferenciji rezultate EU sufinanciranog projekta pod nazivom „Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža“. 

Riječ je o najvećem projektu informatizacije i modernizacije dijela napredne elektrodistribucijske mreže kojim je HEP ODS uložio u tri funkcionalna područja: naprednu mjeru infrastrukturu, razvoj i optimizaciju konvencionalne mreže te automatizaciju srednjonaponske mreže. Projekt je trajao pet godina, a ukupna vrijednost iznosi 23,5 milijuna eura, od čega čak 20 milijuna eura, odnosno 85 posto, predstavljaju bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020” (OPKK), Specifičnog cilja 4d1.

Projekt je implementiran na 5 od 21 distribucijskog područja, a to su: Elektra Zagreb, Elektroslavonija Osijek, Elektrodalmacija Split, Elektra Zadar i Elektrojug Dubrovnik. Projektom je povećana učinkovitost distribucije električne energije, stvoreni preduvjeti za povećanje pouzdanosti napajanja električnom energijom, povećan broj korisnika s pristupom naprednoj mreži i stvoreni preduvjeti za integraciju distribuiranih izvora.

„Realizacija EU projekata u distribuciji doprinijet će povećanju energetske učinkovitosti i osiguranju efikasne i održive dobave energije u Hrvatskoj. Na istom su tragu i dva velika aktualna projekta HEP grupe u toplinarstvu, sufinancirana europskim sredstvima, ukupne vrijednosti više od 100 milijuna eura. U segmentu proizvodnje, HEP je u proteklih nepunih pet godina stavio u pogon devet elektrana na obnovljive izvore i jedan spremnik energije ukupne priključne snage oko 90 MW, a trenutačno je u izgradnji ili fazi natječaja za izgradnju još devet projekata ukupne snage 120 MW. Realizacijom tih projekata dat ćemo veliki doprinos ostvarenju ciljeva povećanja udjela obnovljivih izvora i postizanja energetske samodostatnosti Hrvatske, u skladu sa smjernicama hrvatske vlade“, izjavio je član Uprave HEP-a d.d. Vice Oršulić.

„Sudjelovanjem na ovom projektu stekli smo dragocjena iskustva koja su HEP ODS-u omogućila nove izvore financiranja. To se pokazalo naročito značajnim u situacijama izvanrednih okolnosti, koje su nas zadesile tijekom potresa 2020. godine uslijed kojih je distribucijska mreža pretrpjela ogromna oštećenja. Stoga smo za  sanaciju spremno iskoristili raspoloživa sredstava iz Fonda solidarnosti EU“, izjavio je pomoćnik direktora HEP ODS-a Davor Sokač.

„Tijekom provedbe projekta ugrađeno je 24.000 naprednih brojila, 6.125 sumarnih mjerenja i 150 PLC koncentratora, 449 energetski učinkovitih transformatora te 456 kompleta komunikacijske opreme koja uključuje upravljive sklopne blokove i rastavne sklopke. Ostvarili smo zacrtane ciljeve u projektu, smanjenje gubitaka u distribucijskoj mreži s 8,68% na 7,88% te smanjenje vremena trajanja neplaniranih prekida napajanja sa 183 minute na 59 minuta“, rekao je voditelj projekta Krešimir Ugarković.

U tijeku je sklapanje ugovora HEP ODS-a i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o dodjeli EU sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO-a) za realizaciju projekta u vrijednosti od 228 milijuna eura uz sufinanciranje iz NPOO-a od 156 milijuna eura. Realizacija ovog projekta još će snažnije doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti i osiguranju efikasne i održive dobave električne energije u cijeloj Hrvatskoj.

Koliko je bila zahtjevna implementacija projekta, najbolje govori podatak da je u realizaciji projektnih aktivnosti sudjelovalo više od 500 osoba, radnika iz HEP ODS-a i drugih društava HEP grupe, predstavnika znanstvenih organizacija i dobavljača.


Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika