EN
Poziv na dostavu očitanja

Poziv na dostavu očitanja

24.03.2022.
Za sve korisnike električne energije od 1. travnja 2022. godine primjenjuju se nove tarifne stavke (cijene).

Sukladno uvođenju novih tarifnih stavki za distribuciju i prijenos električne energije obavještavamo Vas kako će se očitanje mjernih uređaja, radi razgraničenja potrošnje, na dan 1. travnja 2022. godine odvijati na sljedeći način:
  • Obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništvo, kupaca s proizvodnim postrojenjem i proizvođača operator sustava će očitati tijekom redovnog mjesečnog očitanja, na zadnji dan u kalendarskom mjesecu (31. ožujka 2022. godine), s dopuštenim odstupanjem od -6/+2 dana; očitanja stanja brojila na datume različite od 31.3.2022. godine, preračunat će se na 31.3.2022. godine, razmjerno broju dana odstupanja
  • Obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo, koja su u sustavu daljinskog očitanja, operator sustava će očitati daljinskim putem tijekom redovnog mjesečnog očitanju, na zadnji dan u kalendarskom mjesecu (31. ožujka 2022. godine), s dopuštenim odstupanjem od -6/+2 dana; očitanja stanja brojila na datume različite od 31.3.2022, godine, preračunat će se na 31.3.2022. godine, razmjerno broju dana odstupanja
  • Obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koja imaju redovno očitanje u ožujku 2022. godine, bilo da se radi o kućanstvima s pravom na samoočitanje brojila ili kućanstvima s polugodišnjim obračunskim razdobljem (kućanstvo akontirani) operator sustava će očitati tijekom redovnom polugodišnjem očitanja, na zadnji dan u mjesecu (31. ožujka 2022. godine), s dopuštenim odstupanjem od -15/+5 dana; očitanja stanja brojila na datume različite od 31.3.2022, godine, preračunat će se na 31.3.2022. godine, razmjerno broju dana odstupanja; krajnji kupci čija obračunska mjerna mjesta neće biti dostupna operatoru sustava za očitanje, pozivaju se da, ukoliko žele, dostave očitanje brojila najkasnije do uključivo 7. travnja 2022. godine
  • Krajnji kupci iz kategorije kućanstvo čija obračunska mjerna mjesta nemaju redovno očitanje u ožujku 2022. godine, s mjesečnim obračunskim razdobljem i pravom na samoočitanje, obvezni su dostaviti očitanje brojila sukladno Odobrenju zahtjeva za samoočitanje, tijekom zadnjih 7 dana u mjesecu, a dostavljeno očitanje će operator sustava preračunati na 31.3.2022. godine, razmjerno broju dana odstupanja; ukoliko kupci ne dostave očitanje, operator sustava će procijeniti stanje na 31. ožujka 2022. za redovni mjesečni obračun i promjenu cijene
  • Krajnji kupci iz kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunskim razdobljem, čija obračunska mjerna mjesta nemaju redovno očitanje u ožujku, pozivaju se da, ukoliko žele, dostave očitanje brojila najkasnije do uključivo 15. travnja 2022. godine.
 
Ukoliko operator sustava ne očita stanje brojila, a korisnik mreže ne dostavi očitanje, stanje brojila na dan 1. travnja 2022. godine bit će procijenjeno temeljem postojećih očitanja i povijesnih podataka o potrošnji.
 
Krajnji kupci očitanje brojila mogu dostaviti putem jednog od sljedećih kanala:
  • upisivanjem u web aplikaciju Moja mreža ;
  • odlaskom na šalter poslovnice
  • pozivom na besplatni broj govornog automata 0800 0555
  • pozivom na besplatni info telefon:
 
DP Elektra Zagreb 0800 300 401
DP Elektra Zabok 0800 300 402
DP Elektra Varaždin 0800 300 403
DP Elektra Čakovec 0800 300 404
DP Elektra Koprivnica 0800 300 405
DP Elektra Bjelovar 0800 300 406
DP Elektra Križ 0800 300 407
DP Elektroslavonija Osijek 0800 300 408
DP Elektra Vinkovci 0800 300 409
DP Elektra Slavonski Brod 0800 300 410
DP Elektroistra Pula 0800 300 411
DP Elektroprimorje Rijeka 0800 300 412
DP Elektrodalmacija Split 0800 300 413
DP Elektra Zadar 0800 300 414
DP Elektra Šibenik 0800 300 415
DP Elektrojug Dubrovnik 0800 300 416
DP Elektra Karlovac 0800 300 417
DP Elektra Sisak 0800 300 418
DP Elektrolika Gospić 0800 300 419
DP Elektra Virovitica 0800 300 420
DP Elektra Požega 0800 300 421


  Zahvaljujemo na suradnji.

  Vaš HEP ODS d.o.o.