EN
Preporuke za sigurno korištenje električnih uređaja

Preporuke za sigurno korištenje električnih uređaja

  • Neispravne uloške osigurača zamijenite samo istovrsnim novim ulošcima.
  • Kućanske aparate ne isključujte povlačenjem za priključni kabel utikača, nego jednom rukom pridržavajte utičnicu, a drugom rukom izvlačite utikač.
  • U slučaju grmljavine, isključite važnije električne uređaje, a posebno elektroničke uređaje (računala, televizori).
  • Ne razvlačite po zemlji priključne kabele (za kosilice, miješalice i slično), prije nego ih na odgovarajući način zaštitite od oštećenja.
  • Koristite samo one prijenosne svjetiljke kod kojih su svi dijelovi zaštićeni izolacijom, a žarulji ne prijeti opasnost od neposrednog oštećenja.
  • Popravke na električnim uređajima i izvođenje električnih instalacija povjeravajte samo ovlaštenim stručnim osobama.
  • Ne koristite električne uređaje u neposrednoj blizini vode.
  • Posebnu pozornost posvetite djeci u cilju sprječavanja nehotičnog ili nepravilnog rukovanja električnim uređajima.