EN
Naknada za prekomjernu jalovu energiju

Naknada za prekomjernu jalovu energiju

Naknada za prekomjernu jalovu energiju dio je naknade za korištenje mreže, a naplaćuje se za energiju koja se ne pretvara u koristan rad.

Naknadu za prekomjernu jalovu energiju ne plaćaju kupci kategorije kućanstvo i niti kupci tarifnog modela javna rasvjeta (žuti).

Kupci kategorije poduzetništvo (osim javne rasvjete), koji održavaju faktor snage od 0,95 do 1, ne plaćaju naknadu sve dok im se faktor snage ne smanji ispod 0,95. U tom slučaju, plaćaju naknadu za prekomjerni dio, od ostvarenog nižeg faktora snage do 0,95. Iznos jalove energije koja uzrokuje faktor snage 0,95 jednaka je približno iznosu 33% radne energije. Povećanjem jalove energije iznad tog iznosa uzrokuje pad faktora snage ispod 0,95 pa se prekomjerna jalova energija koja se naplaćuje može izračunati iz podataka prikazanih na računu, tako da se izmjerena ukupna jalova energija umanji za iznos 33% izmjerene ukupne radne energije.

Jalova energija ima dva oblika – induktivni i kapacitivni. Induktivni oblik stvaraju uređaji koji u sebi sadrže različite namotaje (zavojnice). U najvećem broju to su svakako asinkroni motori koji predstavljaju i najčešće potrošače električne energije u industrijskim pogonima, dok su ostali transformatori, induktivni grijači, generatori u strojevima za zavarivanje, prigušnice i sl. Kapacitivni karakter imaju potrošači koji predstavljaju kondenzatore različitih namjena. Većina današnjih potrošačkih uređaja priključenih na distribucijsku mrežu (računala, TV i radio prijemnici i sl.) imaju na svom ulazu kondenzatore velikih kapaciteta koji omogućuju izgradnju napajanja uređaja znatne snage, ali vrlo malih dimenzija.

Tarifna stavka za prekomjernu jalovu energiju, induktivnu i kapacitivnu, ista je za sve naponske razine u distribucijskoj mreži. Kupci koji plaćaju prekomjerno potrošenu jalovu energiju mogu ugraditi korekcijske (kompenzacijske) uređaje koji će faktor snage približiti jediničnom iznosu i smanjiti ili poništiti plaćanje za prekomjernu jalovu energiju. Kompenzacijski uređaji temelje se na principu da su struje koje uzrokuju induktivni i kapacitivni teret vektorski suprotnih predznaka i moguće je međusobno poništiti njihove utjecaje.

Jalova energija prisutna je u izmjeničnim sustavima koji se sastoje od induktivnih ili kapacitivnih komponenti. Jalova energija ima veliku važnost za funkcioniranje elektroenergetskog sustava, ali ukoliko je udio jalove energije prevelik može doći do nemogućnosti regulacije razine napona ili do znatnog porasta struje kroz vodove distribucijske mreže, zagrijavanja vodova i porasta gubitaka, a u konačnici i do prekida napajanja.