EN
Obavijest o zahtjevu za iskazivanjem interesa

Obavijest o zahtjevu za iskazivanjem interesa

Hrvatska elektroprivreda d.d (“HEP”) istražuje mogućnost integracije već gotovih ili u visokom stupnju razvoja OIE projekata u svoj proizvodni portfelj. Uvažavajući zacrtane strateške ciljeve i potrebu za diversifikacijom projekata obnovljivih izvora energije, HEP traži
 
zainteresirane Partnere za razvoj i prodaju
projekata obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske
 
Partnere (pravne ili fizičke osobe) zainteresirane za:
  • Prodaju projekata neintegriranih (samostojećih) sunčanih elektrana u razvoju, snage uključivo i veće od 2 MW. Prednost u odabiru imat će lokacije s većim brojem sunčanih sati, boljim mikrolokacijskim uvjetima i prostorno planskom dokumentacijom spremnom za razvoj projekta. U razmatranje će se uzeti Partneri koji imaju minimalno ishođenu lokacijsku dozvolu.
  • Prodaju projekata sunčanih elektrana u pogonu, prednost će imati elektrane snage uključivo i veće od 2 MW.
  • Prodaju projekata vjetroelektrana u razvoju. Prednost pri odabiru imat će Partneri koji imaju ishođenu pravovaljanu građevinsku dozvolu i lokacije s više od 2.500 sati rada godišnje. U razmatranje će se uzeti Partneri koji imaju minimalno ishođenu lokacijsku dozvolu.
  • Prodaju projekata vjetroelektrana u pogonu. Prednost pri odabiru imat će lokacije s više od 2.500 sati rada godišnje.
  • Prodaju projekata hidroelektrana u razvoju, snage uključivo i veće od 1 MW. Prednost pri odabiru imat će Partneri koji imaju ishođenu pravovaljanu građevinsku dozvolu. U razmatranje će se uzeti Partneri koji imaju minimalno ishođenu lokacijsku dozvolu.
  • Prodaju projekata hidroelektrana u pogonu, snage uključivo i veće od 1 MW.
 
HEP poziva sve zainteresirane Partnere (pravne ili fizičke osobe) da na e-mail adresu oglas-projekti@hep.hr pošalju Pismo namjere sa sljedećim podacima:  naziv i nositelj projekta, snaga elektrane, analiza isplativosti za projekte u razvoju, podaci o godišnjoj proizvodnji za projekte u pogonu, lokacija elektrane (kartografski prikaz i broj katastarske čestice), status za projekte u razvoju (navod o posjedovanju građevinske/lokacijske dozvole, navod o statusu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i navod o statusu priključka na elektroenergetsku mrežu) i navod o očekivanoj otkupnoj cijeni projekta.
Pismo namjere mora biti napisano na poslovnom memorandumu s navedenim kontaktnim podacima (adresa, e-mail, broj telefona) odgovorne osobe zainteresiranog Partnera.

HEP će iskaze interesa zainteresiranih Partnera primati do zaključno 31. prosinca 2021. godine. Nakon primitka Pisma namjere s osnovnim podacima i obavljene preliminarne evaluacije projekata, HEP će odabranim partnerima uputiti zahtjev za slanjem detaljnijih informacija.