EN
Zimsko računanje vremena

Zimsko računanje vremena

24.10.2019.
U nedjelju 27. listopada u 3 sata započinje zimsko računanje vremena pomicanjem jednog sata unatrag.

Povratkom na zimsko računanje vremena, električna energija utrošena od 7 sati do 21 sata obračunava se prema višoj tarifi (VT), a energija utrošena u razdoblju od 21 sata do 7 sati prema nižoj tarifi (NT).