EN
Zimsko računanje vremena

Zimsko računanje vremena

28.10.2016.
U nedjelju 30. listopada u 3 sata započinje zimsko računanje vremena pomicanjem jednog sata unatrag.

 


Povratkom na zimsko računanje vremena, električna energija utrošena od 7 sati do 21 sata obračunava se prema višoj tarifi (VT), a energija utrošena u razdoblju od 21 sata do 7 sati prema nižoj tarifi (NT).