EN

Neintegrirane sunčane elektrane


Sunčana elektrana Vis, prva je sunčana elektrana koju je HEP pustio u rad u ciklusu izgradnje sunčanih elektrana u razdoblju 2019.-2023. Priključna snaga SE Vis je 3,5 MW, a smještena je na lokaciji površine 5,5 hektara, na brdu Griževa glavica, na nadmorskoj visini od oko 250 metara, u blizini naselja Žena Glava, oko 3,6 kilometra jugozapadno od grada Visa te oko 4,8 kilometara istočno od Komiže. U elektrani je instalirano 11.200 fotonaponskih modula snage 340 Wp, izvedena je srednjenaponska kabelska mreža duljine 5,2 km te je ugrađeno pet frekvencijskih pretvarača nazivne snage 720 kW, proizvoda domaćeg proizvođača, tvrtke Končar, u suradnji s kojom je HEP realizirao ovaj projekt. Očekivana godišnja proizvodnja je oko 5 milijuna kWh električne energije čime se mogu podmiriti potrebe oko 1.600 kućanstava. Izgradnjom sunčane elektrane, otok Vis dobio je vlastiti izvor obnovljive energije i veću sigurnost opskrbe električnom energijom. Vrijednost investicije iznosila je 31,3 milijuna kuna. Uz elektranu će se u idućoj fazi instalirati baterijski spremnik snage 1MW i kapaciteta 1,44 MWh. Baterijski spremnik će se koristiti za pružanje usluga uravnoteženja elektroenergetskog sustava te u svrhu očuvanja stabilnosti mreže na otoku.

Sunčana elektrana Cres gradi se na lokaciji Orlec Trinket istok, 2 kilometra sjeverno od naselja Orlec na otoku Cresu. Projekt je do ishođenja lokacijske dozvole razvijala Primorsko-goranska županija. Priključna snaga elektrane je 6,5 MW, a očekivana proizvodnja od oko 8,5 milijuna kWh električne energije godišnje odgovara potrošnji oko 2.500 kućanstava. Elektrana se prostire na površini od 17 hektara te je podijeljena na 13 segmenata pojedinačne snage 500 kW s ukupno 20.330 panela tipa Solvis 360W. Vrijednost investicije iznosi 41 milijun kuna, a izvođač je konzorcij PVI Solar, PVI GmbH, Intecco i Deling. Simulaciju SE Cres pogledajte ovdje.

Sunčana elektrana Marići gradi se na području općine Žminj u Istri. Elektrana snage 1 MW godišnje će proizvoditi oko 1,2 milijuna kWh električne energije. Vrijednost investicije je 9 milijuna kuna. U elektrani se ugraduju paneli proizvođača Solvis iz Varaždina.

Sunčana elektrana Kaštelir 2 gradi se na lokaciji Sabadin na području općine Kaštelir-Labinci u Istri. Elektrana snage 2 MW proizvodit će 2,9 milijuna kWh. Vrijednost investicije je 15 milijuna kuna. Projekt predstavlja proširenje postojeće SE Kaštelir (1 MW), koja je u pogonu od prosinca 2018. te je u 2019. godini proizvela 1,5 milijun kWh. U elektrani su ugrađeni paneli proizvođača Solvis. Snimku elektrane iz zraka pogledajte ovdje.

Sunčana elektrana Vrlika Jug predstavlja realizaciju prve faze planirane izgradnje na južnom dijelu Radne zone Kosore na području grada Vrlike. Priključna snaga elektrane bit će 2,1 MW, a očekivana godišnja proizvodnja oko 2,9 milijuna kWh. Vrijednost investicije je 11 milijuna kuna. Izgradnja elektrane je u tijeku.

Sunčana elektrana Obrovac gradi se na području bivše tvornice glinice. Priključna snaga elektrane bit će 7,35 MW. Očekivanom godišnjom proizvodnjom električne energije od oko 11,3 milijuna kWh moći će se zadovoljiti potrebe više od 3.500 kućanstava. Vrijednost investicije je 52 milijuna kuna. U elektranu se ugraduju paneli proizvođača Solvis.

Sunčana elektrana Stankovci, priključne snage 2,5 MW, u izgradnji je na području Proizvodne zone Stankovci u Zadarskoj županiji. Očekivana godišnja proizvodnja od 4,6 milijuna kWh električne energije bit će dovoljna za opskrbu 1.500 kućanstava. Bit će ugrađeni paneli proizvođača Solvis. Vrijednost investicije je 26,3 milijuna kuna.