EN
Priopćenje Hrvatske elektroprivrede

Priopćenje Hrvatske elektroprivrede

08.03.2017.
Nakon zaprimanja najpovoljnije ponude, 3. ožujka, s najboljim ponuđačem INA-om provedeni su dodatni pregovori te je ponuđena cijena plina dodatno snižena.

Bitni parametri u postizanju pozitivnog rezultata poslovanja s plinom HEP grupe bit će kretanje cijene plina na tržištu, kretanje tečaja valuta, dinamika isporuke i količine plina u odnosu na klimatske uvjete te zavisni troškovi.

Hrvatska elektroprivreda d.d. dodatno će koristiti sinergijske efekte plinskog portfelja HEP grupe u svrhu postizanja što nižih troškova i konačnog cilja - pozitivnog rezultata u poslovanju s plinom.