EN
Otpis dugova fizičkih osoba

Otpis dugova fizičkih osoba

19.09.2018.
Društva HEP grupe na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018), donijela su odluku o otpisu dugova fizičkim osobama do maksimalnog iznosa duga od 5.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate.
 


Otpis dugova koje fizičke osobe imaju prema društvima HEP grupe:
provodit će se na temelju zahtjeva koje dužnici trebaju podnijeti najkasnije do 19. listopada 2018. prema uputi iz obavijesti objavljenima na web stranicama društava.