EN
HEP Proizvodnja ishodila je okolišnu dozvolu za Termoelektranu-toplanu Zagreb

HEP Proizvodnja ishodila je okolišnu dozvolu za Termoelektranu-toplanu Zagreb

21.07.2016.
Rješenje o objedinjenim uvjetima okoliša za TE-TO Zagreb objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim internetskim stranicama.

Okolišne dozvole, odnosno rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša ishodili su  TE-TO Sisak, TE-TO Osijek, TE Rijeka, TE Plomin 1 i 2, KTE Jertovec i Pogon Osijek HEP-Toplinarstva d.o.o, kao i blok C u TE-TO Sisak.
 
Rješenje o okolišnim dozvolama preduvjet je za nastavak rada postojećih i jedan od preduvjeta za ishođenje uporabne dozvole za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih termoenergetskih postrojenja nazivne toplinske snage veće od 50 MW. Cilj HEP-a je da primjenom najboljih raspoloživih tehnika (NRT), omogući nastavak rada termoenergetskih postrojenja (za koja je to izvedivo s obzirom na njihov životni vijek) nakon 1. siječnja 2018. do kada se njihov rad mora uskladiti s graničnim vrijednostima prema Direktivi 2010/75/EU o industrijskim emisijama.