EN

ZelEn 2016 - Dječji vrtić Dugo Selo – područni objekt Lukarišće

Na objektu područnog vrtića Dječjeg vrtića Dugo Selo u Lukarišću izvedena je energetska obnova vanjske ovojnice zgrade izvedbom fasadnog sustava ETICS, izolacija stropa prema negrijanom tavanu te zamjena dijela postojeće stare vanjske stolarije.

Što se tiče termotehničkih sustava ugrađen je novi kondenzacijski bojler za grijanje i dogrijavanje potrošne tople vode (PTV), montirani termostatski ventili na radijatore te su ugrađeni toplinski solarni kolektori za zagrijavanje PTV-a kao i za predgijavanje vode za grijanje.

Primjenom navedenih mjera omogućeno je smanjenje potreba za primarnim energentom (prirodnim plinom) za grijanje i pripremu potrošne tople vode te će se ujedno smanjiti i emisija CO2 u okoliš. Na ovaj način značajno će se i povećati udobnost korisnika. Energetski razred objekta iz postojećeg „D“ trebao bi prijeći u „B“.

Procijenjene uštede koje će se ostvariti ugradnjom fasadnog ETICS sustava iznose oko 57% u odnosu na trenutno potrebnu energiju za grijanje, dok uštede na termotehničkim sustavima za grijanje i pripremu potrošne tople vode iznose oko 35% u odnosu na trenutno dovedenu toplinsku enegiju za grijanje i PTV.
 

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika