EN

ZelEn 2017 - Dječji vrtić Morski konjić - Slatine

Na objektu Dječjeg vrtića Morski konjić u Slatinama (Čiovo) izvedena je energetska obnova vanjske ovojnice zgrade izvedbom fasadnog sustava ETICS na osnovi kamene vune sa završnom obradom silikatnom žbukom, toplinska izolacija ravnog i kosog krova te zamjena vanjske stolarije.

Od ostalih mjera potrebno je istaknuti mjeru rekonstrukcije unutarnje rasvjete gdje je  postojeća rasvjeta zamijenjena učinkovitom LED rasvjetom, a nastavno na građevinske mjere izvedena je rekonstrukcija postojeće gromobranske instalacije.

Primjenom navedenih mjera omogućeno je smanjenje potreba za primarnim energentom (električnom energijom) za grijanje te će se ujedno smanjiti i emisija CO2 u okoliš. Na ovaj način značajno će se i povećati udobnost korisnika. Izvedbom ovih mjera energetski razred objekta iz postojećeg „D“ trebao bi prijeći u energetski razred „B“.

Procijenjene uštede koje će se ostvariti izvedbom građevinskih mjera iznose 63,12% u odnosu na trenutno potrebnu energiju za grijanje, dok uštede na mjeri rekonstrukciji rasvjete iznose 66,7% u odnosu na potrošnju električne energije za rasvjetu prije implementacije.

Primopredaja doniranog projekta izvršena je 21.3.2019.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika