EN

Toplana Velika Gorica

Projekt primjene mjera energetske učinkovitosti u Toplani Velika Gorica za kotlovnicu GIII i izgradnja spojnog vrelovoda GIII-GI ugovoren je 2010. godine.

Projektom je zamijenjen energent i izvedena rekonstrukcija postrojenja. Umjesto lakog lož ulja i ekstra lakog lož ulja, koje se koristilo kao energent za grijanje, izvedena je plinofikacija kotlovnice i time omogućena ekonomičnost i pouzdanost proizvodnje toplinske energije i povoljni utjecaj na okoliš. Na kotlovima su zamijenjeni postojeći plamenici s novima, ugrađena kaskadna regulacija za vođenje četri kotlovske jedinice, izvedena je nova elektroinstalacija s elektro ormarom, preinaka cijevne mreže unutar kotlovnice te sanacija dimnjaka.

Izgradnjom spojnog vrelovoda GIII-GI omogućene su dodatne uštede zbog optimizacije rada u ljetnim mjesecima. Godišnje uštede iznose 173.000 kWh. Projekt je završen u veljači 2012. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika