EN

Kogeneracija u tvornici Hrast

Tvornica u Strizivojni jedna je od najznačajnijih proizvođača parketa iz tvrdog drva u Hrvatskoj. U procesu proizvodnje stvara se veća količina drvnog ostatka koji se briketira i kao ogrjev plasira na tržište (suha piljevina), koristi za proizvodnju toplinske energije (suha i vlažna piljevina) ili skladišti na deponiju.

Projekt predviđa izgradnju kogeneracijskog postrojenja (istodobna proizvodnja električne i toplinske energije), čime bi se zadovoljile potrebe sušara i elektro sustava za energijom. Višak proizvedene energije bi se plasirao u mrežu čime bi se ostvarila dodatna dobit. 

Naime, opskrba električnom energijom ostvaruje se iz HEP-a i proizvodnjom u dizelskim agregatima, što rezultira visokom cijenom. Izgradnjom kogeneracijskog postrojenja bi se riješio i problem otpada u obliku drvnog ostatka, koji bi se koristio kao gorivo za kogeneracijsko postrojenje.

Uz ekonomske pogodnosti, kroz smanjenu cijenu električne energije, prodaju viška električne energije, povećanje profita, projekt značajno smanjuje i emisije onečišćivača u okoliš.
Projekt rješava dva osnovna problema tvornice: opskrbu jeftinijom električnom energijom i zbrinjavanje neupotrebljivog drvnog ostatka. Projekt je završen u rujnu 2011. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika