EN

Tehničko-ekonomsko optimiranje CTS-a u Zagrebu

Tehničko-ekonomsko optimiranje centralnog toplinskog sustava u Zagrebu obuhvatilo je sljedeće mjere energetske učinkovitosti:
  • instaliranje programskog alata koji prikuplja potrebne podatke, obrađuje ih i koristi za optimalno upravljanje distributivnim sustavom uz stalnu povratnu vezu
  • ugradnju opreme na distribucijskoj mreži (šahtovi, podstanice) s trajnim nadzorom parametara
  • statičko modeliranje distributivne vrelovodne mreže koje uključuje izradu modela, izradu hidrauličnih i termičkih proračuna, analizu kritičnih točaka s aspekta kontrole pouzdanosti opskrbe kupaca (analiza tlakova, temperatura, vremena transporta, i dr.), procjenu racionalnosti i funkcionalnosti pogona s prijedlozima za optimiranje
  • dinamičko modeliranje i vođenje pogona u realnom vremenu koje uključuje praćenje trenutnih protoka, tlakova i temperatura na cijeloj mreži, predviđanje budućih stanja, simulacija rada vrelovodne mreže i identificiranje operativnih problema prije nego što se pojave u stvarnosti te obrada procesnih podataka iz vrelovodne mreže, izvoz i zračunatih parametara prema ostalim sustavima distributera – benchmarking
Ukupna ušteda na projektu energetske učinkovitosti Tehničko-ekonomsko optimiranje centralnog toplinskog sustava u Zagrebu iznosi 3.028.463 kn/god. Ušteda toplinske energije procjenjuje se na oko 9.960 MWh/god. Projekt je završen u lipnju 2012. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika