EN
Uvjeti otkupa za kupce s vlastitom proizvodnjom

Uvjeti otkupa za kupce s vlastitom proizvodnjom

Za preuzetu električnu energiju od strane opskrbljivača električne energije, Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji utvrđuje se vrijednost električne energije preuzete od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom Ci na sljedeći način:

Ci=0,9*PKCi,
ako za obračunsko razdoblje i vrijedi Epi≥Eii
i
Ci=0,9*PKCi*Epi/Eii,
ako za obračunsko razdoblje i vrijedi Epi<Eii,
gdje je:
Epi = ukupna električna energija preuzeta iz mreže od strane kupca unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh
Eii = ukupna električna energija isporučena u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu kupca, unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh
PKCi = prosječna jedinična cijena električne energije koju kupac plaća opskrbljivaču za prodanu električnu energiju, bez naknada za korištenje mreže te drugih naknada i poreza, unutar obračunskog razdoblja, izražena u EUR/kWh.
 
Obračun kupca po modelu krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom provodi se u slučaju neuspješne dodjele statusa krajnjeg kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu ili gubitka statusa kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu.
 
Za krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom postoje obveze:
  • Upisa u Registar poreznih obveznika
  • Otvaranja žiro-računa
  • Ispostavljanja mjesečnog računa za proizvedenu električnu energiju prema HEP Elektri, na temelju kojeg će novčana protuvrijednost viškova električne energije biti uplaćena na žiro-račun kupca.
Pozitivnim zakonskim propisima RH uređeno je da se fizička osoba, proizvođač električne energije, treba evidentirati u Registar poreznih obveznika Ministarstva financija. Evidencija se obavlja predajom obrasca RPO u Poreznoj upravi, jer obavlja samostalnu djelatnost. Kupac se treba obratiti nadležnoj poreznoj ispostavi koja će, temeljem Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. i odgovarajućih poreznih propisa vezanih uz paušalno oporezivanje i vođenje poslovnih knjiga, evidentirati početak obavljanja djelatnosti kao povremene ili samostalne djelatnosti, a na temelju Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca s odredbama o otkupu viškova električne energije proizvedenih iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju.

Upute za izdavanje računa mogu se pronaći ovdje. Za jednostavniju izradu računa za proizvedenu električnu energiju dostupan je kalkulator (xlsx) koji se može ispisati i potpisan poslati na adresu HEP Elektre. Ova verzija kalkulatora odnosi se na razdoblje obračuna nakon 01.04.2022. godine, za račune izdane do 31.12.2022. godine. Računi izdani od 01.01.2023. godine moraju biti u valuti EUR, a cijena iskazana na 6 decimalnih mjesta.


Podaci o količini proizvedene električne energije potrebni za izradu računa za proizvedenu električnu energiju dostupni su vam putem web portala mjerni podaci HEP - Operatora distribucijskog sustava  d.o.o. 

ARHIVA
Za razdoblje od 01.04.2022. do 31.12.2022. godine dostupna je verzija kalkulatora (xlsx).
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine dostupna je verzija kalkulatora (xlsx).