EN
Uvjeti otkupa za kupce s vlastitom proizvodnjom

Uvjeti otkupa za kupce s vlastitom proizvodnjom

Za preuzetu električnu energiju od strane opskrbljivača električne energije, Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji utvrđuje se vrijednost električne energije preuzete od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom Ci na sljedeći način:

Ci=0,9*PKCi,
ako za obračunsko razdoblje i vrijedi Epi≥Eii
i
Ci=0,9*PKCi*Epi/Eii,
ako za obračunsko razdoblje i vrijedi Epi<Eii,
gdje je:
 – Epi = ukupna električna energija preuzeta iz mreže od strane kupca unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh
Eii = ukupna električna energija isporučena u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu kupca, unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh
PKCi = prosječna jedinična cijena električne energije koju kupac plaća opskrbljivaču za prodanu električnu energiju, bez naknada za korištenje mreže te drugih naknada i poreza, unutar obračunskog razdoblja, izražena u kn/kWh.
 
Obračun kupca po modelu krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom provodi se u slučaju neuspješne dodjele statusa krajnjeg kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu ili gubitka statusa kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu.
 
Za krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom postoje obveze:
  • Upisa u Registar poreznih obveznika
  • Otvaranja žiro-računa
  • Ispostavljanja mjesečnog računa za proizvedenu električnu energiju prema HEP Elektri, na temelju kojeg će kunska protuvrijednost viškova električne energije biti uplaćena na žiro-račun kupca.
Pozitivnim zakonskim propisima RH uređeno je da se fizička osoba, proizvođač električne energije, treba evidentirati u Registar poreznih obveznika Ministarstva financija. Evidencija se obavlja predajom obrasca RPO u Poreznoj upravi, jer obavlja samostalnu djelatnost. Kupac se treba obratiti nadležnoj poreznoj ispostavi koja će, temeljem Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. i odgovarajućih poreznih propisa vezanih uz paušalno oporezivanje i vođenje poslovnih knjiga, evidentirati početak obavljanja djelatnosti kao povremene ili samostalne djelatnosti, a na temelju Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca s odredbama o otkupu viškova električne energije proizvedenih iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju.

Upute za izdavanje računa mogu se pronaći ovdje. Za jednostavniju izradu računa za proizvedenu električnu energiju dostupan je kalkulator (xlsx) koji se može ispisati i potpisan poslati na adresu HEP Elektre. Ova verzija kalkulatora odnosi se na razdoblje obračuna nakon 01.04.2022. godine.

Za izradu računa za proizvedenu električnu energiju za razdoblje do 31.03.2022. godine dostupna je stara verzija kalkulatora (xlsx).


Podaci o količini proizvedene električne energije potrebni za izradu računa za proizvedenu električnu energiju dostupni su vam putem web portala mjerni podaci HEP - Operatora distribucijskog sustava  d.o.o.