EN

Četiri HEP-ove stogodišnje dame

22.03.2016.
Uz 22. ožujka, Svjetski dan voda, podsjećamo na dugu i bogatu tradiciju korištenja snage vode na tlu Hrvatske za proizvodnju električne energije. Tako Hrvatska elektroprivreda u svom sustavu ima čak četiri “dame” stogodišnjakinje - hidroelektrane Jarugu, Miljacku, Ozalj i Kraljevac.

Voda je hrvatsko bogatstvo. Voda je inspirirala brojne hrvatske izumitelje, inženjere, graditelje i poduzetnike. Još je početkom 17. stoljeća Faust Vrančić konstruirao vodeničko kolo, koje se smatra pretečom suvremenih turbinskih kola u hidroelektranama.

Krajem 19. stoljeća, točnije 28. kolovoza 1895., proradila je hidroelektrana Krka, jedna od tek nekoliko hidroelektrana u svijetu koje su u to vrijeme označile pobjedu Teslinih višefaznih izmjeničnih sustava nad istosmjernom strujom. Ta je povijesno važna elektrana radila samo do 1914. godine kada je razmontirana radi ratnih potreba Austro-Ugarske Monarhije za bakrom.

Početkom 20. stoljeća, međutim, na području Hrvatske izgrađeno je još nekoliko hidroelektrana, od kojih su neke i danas u funkciji. Tako Hrvatska elektroprivreda u svom sustavu ima čak četiri “dame” stogodišnjakinje - hidroelektrane Jaruga, Miljacka, Ozalj i Kraljevac.

Sve one proizvode certificiranu zelenu energiju i dokaz su da HEP hidroelektranama upravlja tako da je proizvodnja električne energije u skladu s prirodom i drugim gospodarskim granama. Iako danas malene po snazi i proizvodnji, i one, uz ostale 22 HEP-ove hidroelektrane, omogućuju Hrvatskoj da prema udjelu obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije bude iznad prosjeka Europske unije što nam olakšava dostizanje ciljeva u vezi sa zaštitom klime.