EN
Obavijest o promjeni iznosa tarifnih stavki za kupce kategorije poduzetništvo

Obavijest o promjeni iznosa tarifnih stavki za kupce kategorije poduzetništvo

14.06.2018.
Za kupce kategorije poduzetništvo (kupci koji se opskrbljuju u okviru zajamčene opskrbe) od 01.07.2018. godine primjenjuju se nove, niže, tarifne stavke. 

Za korisnike javne usluge zajamčene opskrbe, primjenjuju se tarifne stavke određene prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, a odluku o iznosima tarifnih stavki donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija. Tarifne stavke jednake su za sve kupce istog tarifnog modela, na području cijele Republike Hrvatske, a iznosi tarifnih stavki veći su od prosječnih iznosa tarifnih stavki za opskrbu sličnih krajnjih kupaca koji se opskrbljuju na tržištu električne energije.

Svaki kupac u okviru zajamčene opskrbe ima pravo na raskid svog ugovora o opskrbi te na sklapanje ugovora o opskrbi s nekim od tržišnih opskrbljivača, s kojim slobodno ugovara količinu i cijenu električne energije te uvjete plaćanja. Promjena opskrbljivača, sukladno Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom, za krajnjeg kupca je besplatna.

Tarifne stavke možete vidjeti u okviru infomacija za kategoriju Poduzetništvo.